Selecteer een pagina

Koopmans Beheer

Rentmeester Jos Koopmans stimuleert ontwikkeling, beheer en instandhouding van landelijk vastgoed. Koopmans Beheer biedt een breed scala aan diensten en werkzaamheden.

Koopmans Beheer ondersteunt en adviseert al jaren (landgoed)eigenaren bij het beheren en ontwikkelen

van hun bezit, om een evenwicht te creëren tussen behoud, productie en beleving.

Behoud

Beheer en instandhouding van vermogen.

Productie

Rendement behalen op beheer.

Beleving

Waarderen van natuur en landschap.

Advies

Grondzaken, grondbeleid, eigendomsoverdrachten, onteigeningen, schadevergoedingen, taxaties en bestemmingsplan wijzigingen.

Beheer

Bosbeheer, natuurbeheer, erfpachtzaken, bedrijfsverplaatsingen, aan- en verkoop van panden én het maken van beheerplannen en toekomstvisies.

Neem contact met op Jos Koopmans

8 + 2 =

Jos Koopmans