Selecteer een pagina

Groenbeheerplan voor akkerbouwbedrijf

Koopmans Beheer heeft voor een groot akkerbouwbedrijf bestaande uit meer dan 1.500 hectare en diverse groenelementen een groenbeheerplan opgesteld. Het groenbeheerplan vertaalt het beleid naar concrete maatregelen en uitgangspunten voor het uitvoeren ervan. Door ons is invulling gegeven aan de landschappelijke functies en zijn deze geïntegreerd binnen het landbouwbedrijf.