Selecteer een pagina

Ruimte-voor-Ruimte

Koopmans Beheer heeft reeds enkele opdrachtgevers ondersteunt in de ontwikkeling van een nieuwe woning middels de regeling Ruimte-voor-Ruimte, ook wel Rood-voor-Rood.

De regeling Ruimte-voor-Ruimte houdt in dat iedere 1.000 m2 gesloopt ‘steen’ de mogelijkheid kan bieden één compensatiewoning of burgerwoning te bouwen. De woning kan ter plekke gebouwd worden of op een andere locatie. Hierbij moet zoveel mogelijk geconcentreerd worden in of nabij een woonkern. Op deze manier vindt er aansluiting met de bestaande bebouwing. Het doel van de regeling is om de kwaliteit van het landschap te verbeteren door het slopen van verouderde of voormalige opstallen.