Selecteer een pagina

Inrichten nieuwe natuurterreinen

Ook terreinbeheerders als drinkwatermaatschappijen investeren in nieuwe en bestaande natuur. Koopmans Beheer heeft voor een drinkwatermaatschappij in het midden van het land 15 hectare nieuwe natuur ingericht. Door ons is zowel het inrichtingsplan als de uitvoering verzorgd. Daarnaast zijn door ons ook verschillende informatieborden voor recreanten ontworpen en geplaatst.